องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนายสังวรณ์ อินทรใหญ่ไปบ้านนายประยุทธ์ เปี่ยมพุก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV หมู่ที่ 1 ตำบลภูมิและกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กฯ บริเวณสะพาน คสล.หลัง รพ.สต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาด คสล. บริเวณบ้านนางสาวสุมาลา พัวเฮง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2123 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณบ้านนายคำมูล ทองอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคลองบุษบงค์ บริเวณบ้านนายจรัญ เกิดจร หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองไดตายวน จากบ้านนางจำเนียร ฉิมพุฒ – บ้านนางพรทิพย์ ศรีหุ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนางเลื่อน นิลขาว – บ้านนายไว มาชื่น หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขยายและเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนางละเอียด ม่วงคุ้ม – ฝายบ้านนายดำหริ อินทเสือ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณนานายสุเทพ ภู่สวรรค์ หมู่ที่ 1 ต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณนานายวิเชษฐ คุ้มม่วง หมู่ 1 ตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณนานายประกอบ น้อยรอด หมู่ 2 ตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณนานายจรัญ ใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังฯ(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังฯ(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังฯ(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 158 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
(นางชูศรี พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
(นางชูศรี พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ