องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


สถิติ sitemap
วันนี้ 3
เดือนนี้7,047
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)53,392
ทั้งหมด 280,000

date_range ข่าวกิจกรรม
อบรมฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูล สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 1 นักพัฒนา 1 ครัวเรือนอุปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 72 พรรษา
ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำพนักงานจ้างครั้งที่ 2/2567
เข้าร่วมการประชุม/ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ประชุมประจำเดือน
นายธีรศักดิ์ สินสวาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ พร้อมด้วย นายศิรวิทย์ รักมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ และนายรัก ฉิมจิ๋ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลห้วยเขน ต้อนรับนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอบางมูลนาก...
เวทีบันทึกความร่วมมือการสบับสนุนงบประมาณปี 2567 (MOU)
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
แจ้งสรุปการประชุมประจำสัปดาห์
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรมของดีเมืองพิจิตร 67
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview9
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
มารู้จัก แอปฯ ทางรัฐ ที่รวมบริการภาครัฐไว้ในแอปฯ เดียว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงานอบต.ภูมิ ร่วมกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับอำเภอ” ณ สระหลวง หมู่ 4 ตำบลภูมิ [4 เมษายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูมิเพื่อนอเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [29 มีนาคม 2566]
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ