ชื่อเรื่อง : ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างและราคากลาง การจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณฝ่ายน้ำล้น ถึงสามแยกบ้านนายเมี้ยน กลางสอนฯ

ชื่อไฟล์ : GYOjOz2Wed115037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้