องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 085-4377553
นายโสภณ จงราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 090-5974346
นางทิพาวารี โพระฎก
ครูชำนาญการ
โทร : 084-8142897
นางสมปอง บุญปั้น
ครูชำนาญการ
โทร : 098-3319844
นางสาววรรณา จิอู๋
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
โทร : 0801172293
นายถาวร สันนา
คนงาน
นางสาวศุภาวรรณ นิลวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนงนุช มณีขวัญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ