องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44
date_range ข่าวกิจกรรม
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล นายก อบต.ภูมิ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ... [17 กันยายน 2564]
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล นายก อบต.ภูมิ มอบหมายให้นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขน... [31 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับกลุ่มอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อนำความรู้ความสามารถช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพ... [25 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ กองสวัสดิการสังคม... [25 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก ร่วมมอบถุงยังชีพแก่คนพิการในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบให้นายอำนาจ ป้อมแช่ม 43/2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร [23 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล มอบหมายให้นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ รพ.สต.ภูมิ กำนัน ต.ภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ภูมิ ร่วมมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย มอบให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลภูมิ ทั้ง 5 หมู่บ้าน... [19 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
18 สิงหาคม 2564 ท่านนายกชูศรี พงศ์อากูล ได้นำถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้ นางเม้ย ทองขาว อยู่บ้านเลขที่ 57 ม. 1 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเห็น [18 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
รณรงค์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า [20 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ฝึกซ้อมกีฬา [25 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี(หลักสูตรข้าวมันไก่) [3 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2 3
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ