องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
เดือนนี้ 6,013
เดือนที่แล้ว 12,034
ทั้งหมด 64,290

insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประชาสัมพันไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่องการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประชาสัมพันแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประชาสัมพัน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายชื่อทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประชาสัมพัน เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
(นางชูศรี พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
(นางชูศรี พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ