ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อ Isuzu หมายเลขทะเบียน บธ ๔๒๖๗ พิจิตร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง