ชื่อเรื่อง : ประชาคมหมู่บ้าน
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จัดให้มีการออกประชาคมในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน โดยท่านนายกได้เข้าร่วมทุกหมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : aq31IqcMon15347.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0wTaIlJMon15405.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M7x0vNOMon15415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qPtXUwMMon15423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0KaFl0eMon15432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XfU4lftMon15439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jLSW2hiMon15446.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้