องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำตะกร้าหวาย) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน การอบรมนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ ไปประกอบอาชีพได้ต่อไป
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม