องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 288
9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้นำถุงยังชีพ จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้ นายสมคิด ดิษปาน อยู่บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 2 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และนางจำเนียร สุขแซว อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเห็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป.
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888