บริการประชาชน


  • DSCF5741.JPG
    งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ - ประจำปี 2562 ปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่และจัดงานมหกรรมส่งเสริม สุขภาพระดับอำเภอ โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นหลายหน่ว...

  • รายงานงบการเงิน 001.jpg
    องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิขอประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิที่ผ่านมา
Visitors: 2,205